Telenor følger utviklingen nøye, og har høy beredskap i områdene som er berørt av flommen.- Vi vet at folk er ekstra avhengig av å kunne snakke sammen eller tilkalle hjelp i slike situasjoner. Derfor gjør vi det vi kan for å holde telefon- og datalinjer oppe, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.Siden flommen ble varslet har Telenor vært i beredskap for å gjøre det som er mulig for å redusere konsekvensene av eventuelle flomskader. De store vannmassene kan føre til jordras som tar med seg kabler og stolper.Den høye vannstanden kan dessuten skade bygninger der Telenor har teleteknisk utstyr.Telenor er nå i tett dialog med Fylkesberedskapsrådene og Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) for best mulig å forutse eventuelle feilsituasjoner.
Mest berørte kommuner:
* Nord Fron, spesielt Kvam sentrum: (Telefoni, Bredbånd, Mobil)* Ringebu: (Telefoni)* Gausdal, spesielt Svatsum og Rustmo (Telefoni, Bredbånd, Mobil)