Drøye fem måneder er unnagjort av børsåret 2013, med en oppgang for hovedindeksen på 10 prosent ved stengetid i går.Fondsindeksen - som norske aksjefond sammenligner seg med - steg på sin side 10,7 prosent i årets fem første måneder.Fondet som har fått med seg minst av denne oppgangen er Nordea SMB, forvaltet av Robert Lingaas.Avkastningen så langt i år er stusselige 4,2 prosent.
Nordea SMB: +4,17 prosent Landkreditt Norge: +5,78 prosent Odin Norge: +6,07 prosent Forte Norge: +8,00 prosent Pluss Aksje (Fondsforvaltning): +8,13 prosent Pluss Markedsverdi (Fondsforvaltning): +8,47 prosent Danske Invest Norge Vekst: +8,63 prosent Fondsfinans Spar: +8,79 prosent DNB Norge Selektiv (I): +9,03 prosent Pluss Index (Fondsforvaltning): +9,22 prosentVi minner om at DNB Norge Selektiv (I) er et underfond av DNB Norge Selektiv (III). Avkastningen er per 3/6.Kilde: Oslo Børs.