Deltidsansatte sikres pensjon

Fagforbundet og LO har vunnet en sak i arbeidsretten som sikrer pensjonsrettighetene for 30 000 deltidsansatte i kommunal sektor.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

- Dette dreier seg i stor grad om lavtlønte kvinner, sier forbundsleder Jan Davidsen. Han mener deltakelse i tjenestepensjopmnsordningen er et vesentlig gode. Det kan gi store utslag i pensjonsrettigheter fordi ordningen også gir uføredekning, etterlatterettigheter og barnepensjon.- Dommen avklarer også at arbeidstakere som har vært innmeldt i pensjonsordningen, og som for eksempel ikke lenger fyller vilkårene på grunn av sykdom, fortsatt skal være innmeldt, sier Davidsen.Han er meget godt fornøyd med at bestemmelsen i tariffavtalen om grense for å være innmeldt i tjenestepensjonsordningen i dommen blir stemplet som diskriminerende overfor deltidsansatte, og dermed er ugyldig.

Nyheter
Personlig økonomi