KjøpLogg inn

DNB Livsforsikring avvikler virksomhet

DNB Livsforsikring ASA avvikler virksomheten knyttet til offentlige tjenestepensjonsprodukter.

Publisert 6. juni 2013 kl. 13.07
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.34
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 215 ord
Foto: Scanpix

Styret i DNB Livsforsikring ASA har besluttet å avvikle virksomheten knyttet til offentlige tjenestepensjonsprodukter.Beslutningen omfatter alle forsikrede offentlige pensjonsløsninger for både kommuner og foretak, og en avvikling av forretningsområdet vil kunne ta inntil tre år. Medlemmene av pensjonsordningen vil ikke merke noe til avviklingen.Endelig beslutning om avvikling fattes av representantskapet.- Bakgrunnen for beslutningen er de stadig strammere krav og reguleringer i bank- og forsikringsbransjen i kombinasjon med den krevende konkurransesituasjonen innenfor offentlig tjenestepensjonsprodukter. Etter mange års arbeid er det fortsatt ikke anbudsplikt innen offentlig tjenestepensjon, dette gjør at det sterkt voksende offentlige tjenestepensjonsmarkedet bare i begrenset grad er tilgjengelig for private aktører, sier administrerende direktør i DNB Livsforsikring, Anders Skjævestad, i en melding.- Med slike rammebetingelser er det krevende å oppnå lønnsom drift, og derfor har vi nå besluttet å ikke videreføre satsingen på offentlige tjenestepensjonsprodukter, sier Skjævestad.I forretningsområdet Offentlig Marked forvalter DNB Liv i dag om lag 40 milliarder kroner for 64 kommuner og 220 offentlig foretak.I meldingen heter det at DNB Livsforsikring ASA er opptatt av å ivareta sine kunder og gode leveranser også i den gjenværende tiden av kundeforholdet innen offentlig pensjon, og vil gjøre sitt ytterste for å gjøre en overgang til ny leverandør så smidig som mulig.Avviklingen av offentlige tjenestepensjonsprodukter vil ikke påvirke DNB -konsernets langsiktige finansielle mål, opplyses det.