Fem måneder av børsåret 2013 er unnagjort, med en oppgang for hovedindeksen på 10,72 prosent.Fondsindeksen - som norske aksjefond sammenligner seg med - steg på sin side 11,27 prosent i årets fem første måneder.To fond skiller seg ut i toppen.First Generator, forvaltet av Martin Mølsæter, og Nordea Norge Verdi, forvaltet av Robert Næss.
Men de to har valgt forskjellige veier dit. Mens Swedbank First Securities-fondet har en fokusert portefølje på 12-16 aksjer og enkeltposisjoner på mer enn 10 prosent av porteføljen, har Næss og Nordea tatt lav risiko.- Du får ikke betalt for høy risiko. Det er bedre å velge lav risiko og solide selskaper, enn høy risiko og dårlige selskaper, sa han til Finansavisen lørdag.- Høy risiko har over tid gjort det dårligere enn lav risiko. Høy risiko er helt meningsløst, fortsatte Næss.Mølsæter var for øvrig 11. januar i år.First Generator: +17,63 prosent Nordea Norge Verdi: +17,43 prosent Arctic Norwegian Equities Class I: +14,94 prosent Arctic Norwegian Equities Class B: +14,92 prosent Arctic Norwegian Equities Class A: +14,66 prosent Handelsbanken Norge: +14,14 prosent WarrenWicklund Norge: +14,14 prosent Omega Investment Fund: +14,08 prosent NB-Aksjefond: +14,03 prosent Terra Norge: +13,95 prosentAvkastningen er per 31/5 for Nordea, Handelsbanken og Omega, ellers er den per 30/5. Hovedindeksen på Oslo Børs falt for øvrig marginale 0,05 prosent den 31/5.Kilde: Oslo Børs