Høyesterett avgjør retten til å drive skiskole

Den langvarige striden om retten til å drive skiskole i Hovden Alpinanlegg er nå flyttet helt opp til Høyesterett.

Foto: Krister Sørbø / SCANPIX.
Personlig økonomi

Endelig dom vil avgjøre om landets 200 alpinanlegg står fritt til å bestemme hvem som kan drive skiskoler i deres anlegg. Sakens prinsipielle side gjør at ankeutvalget mandag bestemte at Alpinanleggenes Landsforening kan opptre som partshjelper for Hovden Alpinsenter.Dermed er saken fra alpinanlegget øverst i Setesdalen blitt en prinsippsak der Høyesterett skal avgjøre om et slikt anlegg også er utmark med rett til fri ferdsel, og hvilke begrensninger som eventuelt kan settes av eierne.Den konkrete saken fra Hovden gjelder hvorvidt selskap som driver et alpinsenter fritt kan velge hvem som skal drive skiskole i senterets bakker. På Hovden har Arne Johan Mosfjeld gjennom Skiservice Hovden drevet skiskole fra 1984 til 2010. Hovden Alpinsenter, som er motparten, opererer skiheisene, tilrettelegger for alpine aktiviteter og driver i tillegg sin egen skiskole. I 2010 ble Mosfjelds virksomhet skjøvet til side, og dermed endte saken i retten.Behandlingen av saken i tidligere rettsinstanser har slått fast at Skiservice Hovden og Arne Johan Mosfjeld har rett til uhindret å drive skiskole på arealer og i anlegg som disponeres av Hovden Alpinsenter A/S. Skisenteret måtte også betale sakskostnader.Dersom dommen blir stående, vil det være åpent for andre enn eierne og driverne av alpinanlegg å drive skiskoler. Derfor har Høyesterett gitt landsforeningen, som har rundt 200 anlegg som medlemmer, anledning til å opptre som partshjelper i Høyesterett.

Nyheter
Næringsliv