Aksjer er ut, renter er inn

I juni ble det solgt aksjefond for 2,6 milliarder kroner. Rentefond var mer populært.

AP Photo
Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) lagt frem torsdag viser at det i juni ble innløst andeler i verdipapirfond for 566 millioner kroner netto.Følg HegnarOnline på Facebook her!2,65 milliarder ut av aksjefondAksjefond opplevde en nettoinnløsning på 2.648 millioner, mens "andre fond/hedgefond" ble innløst for netto 6 millioner kroner.Rentefond fikk en nettotegning på 1.720 millioner kroner.Bak dette skjuler seg en nettotegning på 5.385 og 141 millioner kroner i hhv. obligasjonsfond og "andre rentefond". Pengemarkedsfond hadde en nettoinnløsning på 3.806 millioner kroner.Personkunder nettotegnetBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 36 millioner kroner i juni. Da holder vi "pensjonsmidler med fondsvalg" utenfor. Her var nettotegningen 599 millioner kroner i måneden."Pensjonsmidler med fondsvalg" viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Videre innløste norske institusjoner for netto 551 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 650 millioner kroner.Solgte aksjer, kjøpte renterSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 208 millioner kroner i juni. Pensjonsmidlene bidro med nettoinnløsning på 448 millioner kroner.Norske institusjoner innløste for netto 763 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettosolgte for 1.228 millioner kroner.Ser vi på rentefond, nettotegnet norske personkunder for 77 millioner kroner. Obligasjonsfond og "andre rentefond" ble nettotegnet for hhv. 137 og 29 millioner kroner, mens pengemarkedsfond ble innløst for netto 89 millioner kroner."Andre rentefond" er ifølge VFF såkalte "high yield-fond", rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.608 milliarder kronerForvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av juni i rekordhøye 608 milliarder kroner, 50 milliarder mer enn ved årsskiftet. 27 milliarder av dette var nettotegning.Norske institusjonskunder nettotegnet for 19 milliarder, norske personkunder 6,8 milliarder (hvorav 4,2 milliarder i pensjonsmidler), mens utenlandske nettotegnet for én milliard kroner.Differansen mellom økt forvaltningskapital og nettotegning er verdistigning. Altså steg verdipapirfondene samlet 23 milliarder kroner i verdi i løpet av 1. halvår.Norske institusjonskunder har nå 338 milliarder i verdipapirfond, norske personkunder 181 milliarder (hvorav 62 milliarder i pensjonsmidler), mens utenlandske kunder står for 89 milliarder kroner.

Nyheter
Personlig økonomi