Skagen ute av Norske Skog - tapte 330 millioner

Aksjene ble kjøpt inn for 345 millioner kroner. Nå har Skagen Vekst kastet kortene og solgt alt i børstaperen.

F. v. Kristian Falnes, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud. Foto: Finansavisen.
Personlig økonomi

I sin statusrapport for juni skriver forvalterne av Skagen Vekst at Norske Skog er helt ute av porteføljen.Ved utgangen av mars satt fondet på 5,97 millioner aksjer i selskapet. På kurs 3,05 kroner var posten priset til 18,2 millioner kroner.De 5,97 millioner aksjene hadde blitt kjøpt inn for 345,5 millioner kroner (snittkurs 57,88 kroner), slik at det urealiserte tapet da ble oppgitt til 327,3 millioner kroner.Har solgt i to månederNedsalgene startet i april, og som det har fremgått av våre ukentlige gjennomganger i Norske Skog på HegnarOnline, var beholdningen redusert til drøye to millioner aksjer i midten av mai.Ved inngangen til juni var Skagen Vekst helt ute av Norske Skog, og nå bekreftes dette altså av månedsrapporten.Aksjen steg for øvrig 3,1 prosent til 2,95 kroner på Oslo Børs onsdag.Likevel er Norske Skog ned 25,5 prosent hittil i år, mens den er ned 27,1 prosent det siste året.Tapte 330 millioner I perioden 1/4-10/5 svingte Norske Skog mellom 2,51 og 3,12 kroner. Skagen Vekst fikk da 10-12 millioner for de knappe fire millioner aksjene solgt i dette tidsrommet.I perioden 10/5-30/6 svingte Norske Skog mellom 2,42 og 3,05 kroner. Skagen Vekst fikk dermed 5-6 millioner for de drøyt to millioner aksjene solgt i dette tidsrommet.Norske Skog-aksjene ble altså solgt for 15-18 millioner kroner, og fondet har dermed realisert et tap på 327 - 330 millioner kroner.Følg HegnarOnline på Facebook her!Skagen Vekst bak referansen SKAGEN Vekst, som investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper har hatt en langt svakere avkastning enn referansen de siste årene.Avkastningen for Skagen Vekst i år er på 8,2 prosent, noe som er godt under referanseindeksen (50/50 hovedindeksen på Oslo Børs og verdensindeksen), med en avkastning på 14,2 prosent.Det siste året er avkastningen for fondet på 12,6 prosent mot referansen som kan vise til en avkastning på 20,55 prosent.De siste tre årene ser det enda verre ut, med en avkastning på 4 prosent for fondet og 10,9 for referanseindeksen.HegnarOnline forsøkte å få tak i forvalterne for fondet, Ole Søeberg og Geir Tjetland, men de er på hhv. jobbreise og ferie.Les også: Skagens verste blemme - 2,7 mrd. vekk på et årLes også: Kristoffer Stensrud kastet skrekkaksjen på dør

Nyheter
Børs