Du kunne fått 9 prosent avkastning

Fondssparing i dårlige tider kaster svært bra av seg.

Lasse Ruud. Foto: Berit Roald / SCANPIX.
Personlig økonomi

I løpet av juli ble det nettotegnet 2 milliarder kroner i verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).Av samlet nettotegning på 2 milliarder kroner sto norske institusjonskunder for 400 millioner kroner, mens norske personkunder netto innløste for 150 millioner kroner. Begge disse kundegruppene hadde, som vanlig, relativt lav aktivitet i den sommerstille juli-måneden, fremgår det av en melding fra VFF.1,1 milliarder kroner ble nettotegnet fra kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg» , som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger. Videre nettotegnet utenlandske kunder for 650 millioner kroner i juli.- Det er nå seks år siden Oslo Børs hovedindeks hadde sitt toppnivå på 524. I sommer har Oslo Børs hovedindeks passert 500 for første gang siden finanskrisen. Selv om hovedindeksen ennå ikke er tilbake til det historiske toppnivået, ville en månedlig spareavtale i børsens hovedindeks ha gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på ni prosent på de investerte midlene. Årsaken til den gode avkastningen er at man vil ha fått med seg oppturen til de månedlige sparebeløpene som ble investert under og etter finanskrisen, da aksjekursene var svært lave, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i VFF.

Nyheter
Børs