Nordmenn kan akseptere mindre velferd

Et flertall av oss vil stramme inn på statlige velferdsordninger for å sikre norsk økonomi, viser en undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo.

Kamp med sjefen - Foto - Scanpix
Personlig økonomi

I den landsomfattende undersøkelsen svarer over halvparten at vi bør stramme inn og endre velferdsordningene for å tvinge flere ut i arbeid og sikre økonomien. melder NRK.Samtidig viser undersøkelsen at et stort flertall støtter hovedprinsippene i den norske modellen.- Det er en sterk og stigende støtte til den norske samfunnsmodellen. Det er tydelig uttrykt i for eksempel støtte til skattebetaling. Men likevel er det interessant å se at det er høy aksept for endring og kutt i velferdspolitikken. Den er sterkest på høyresiden, men den er betydelig også på venstresiden, sier forskeren og Fafo-lederen Jon Hippe som legger fram tallene på en konferanse i Oslo fredag.Også mange Arbeiderparti-velgere støtter kutt. En av tre vil blant annet kutte i sykelønnsordningen.Hippe tror det er flere årsaker til at disse synspunktene er så utbredt.- Det kan tolkes som et uttrykk for at folk har godtatt at usikre økonomiske internasjonale forhold er krevende for Norge og ikke minst at befolkningsendringer med stadig flere eldre vil stille oss overfor store utfordringer. Samtidig kan jo diskusjonen om trygdebruk og misbruk også ha slått inn her, sier Hippe.

Nyheter
Næringsliv