Finansdepartementet foreslår dette for å styrke forbrukernes stilling i finansmarkedene. Departementet foreslår også at finansforetak kan bli pålagt å slutte seg til en klagenemnd.- Når vi nå foreslår bestemmelser som kan sørge for at alle aktuelle finansforetak er med i Finansklagenemnda, og gjøre det enklere for forbrukere å føre saker de har vunnet i nemnda videre for domstolene, har vi styrket forbrukervernet i finansmarkedene betydelig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).