DNB hadde rådet småsparer Ivar Petter Røeggen til å ta opp lån for å investere i to av de nå utskjelte strukturerte spareproduktene, som ble solgt av en rekke banker på 1990- og 2000-tallet. Det tapte han 230.000 kroner på.22. mars i år konkluderte Høyesterett med at DNB hadde utelatt å gi viktig informasjon om den store risikoen for tap, og tilkjente Røeggen alle pengene tilbake pluss saksomkostningher, skriver vg.Etter dommen hadde Finansklagenemda 1.950 lignende saker de skulle gå løs på. Siden da har klagebunken steget med ytterligere 550 saker til totalt 2.496 klager, ifølge avisen.Økningen i antall klager er om lag like mange som nemda har rukket å behandle ferdig i perioden, viser tall Dine Penger har fått tilgang til.Av dem har 314 saker fått erstatning, og 200 avslag.