Den avtroppende rødgrønne regjeringen vil i forslag til statsbudsjett 2014, som legges frem 14. oktober, gjøre formuesskatten til en skatt kun for millionærer. Det skjer ved at bunnfradraget økes til én million kroner, opplyser sentrale regjeringskilder til DN.Fribeløpet for arveavgiften settes desssuten til én million kroner.Skatteoppgjøret for 2011 og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at over 100.000 personer som med dagens regler har måttet betale formuesskatt og arveavgift, nå slipper helt unna, skriver avisen.Dagens bunnfradrag på formuesskatten er på 870.000 kroner, mens fribeløpet ved arv er 470.000 kroner.