Fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar har gått i dybden på fond forvaltet av bankeide selskaper.- I Norge og Norden har bankene distribusjonsfordeler med sitt utstrakte nettverk av filialer og eksisterende forhold til kunder. Faren med en sterk distribusjonsmodell er at en kan bli fristet til å bruke apparatet til å selge middelmådige forvaltningsprodukter til en høy pris, skriver han.Med i undersøkelsen hans har vært Danske Invest, DNB, Eika, Handelsbanken, KLP, Nordea, Odin, SEB og Storebrand.Og Danske Bank-eide Danske Invest troner suverent på topp i alle perioder - både tre, fem og ti år.Ifølge Furuseth er "Danske Invest en av få i utvalget som har holdt gode resultater på kort og lang sikt historisk". Danske Invest har over både tre, fem og ti år plassert seg i den beste tredjedelen av forvaltere når det gjelder risikojustert avkastning.Danske Invest har en rank som tilsvarer et gjennomsnitt på 4 stjerner over 5 og 10 år. Storebrand og DNB er klart bedre enn snittet over ti år, men har falt tilbake de siste årene.- Storebrand skiller seg litt ut ved at resultatene er klart svakere i etterkant av 2008 og et par år fremover, og resultatene dupper gjennomsnittlig under middels. For Storebrands del var fallet i etterkant av finanskrisen spesielt smertefullt innen renteforvaltningen, skriver analytikeren.Motsatt er trenden hos Handelsbanken, Nordea og KLP, som har løftet seg et stykke over gjennomsnittet siden finanskrisen. Morningstar-analytikeren minner til slutt om at historiske resultater ikke nødvendigvis gjentar seg.- Et godt utgangspunkt vil være å sjekke forvalter og personens arbeidsmetodikk, resultater, portefølje og kostnader. Det er også verdt å huske at det finnes gode forvaltere utenom banknettverket, og at en ikke trenger å binde seg til masten med en leverandør av finansielle tjenester, skriver han.Undersøkelsen gjelder fond (aksjer, renter og kombinasjon) med minst tre års historikk (per august i år). Disse er rangert etter Morningstar risikojustert avkastning i rangert form (prosentil 0-100, hvor lavest er best).