Et høyt inntak av transfett øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og norske myndigheter anbefaler derfor en maks tillatt grense i matvarene på 1 energiprosent.I norskproduserte matvarer er transfett mer eller mindre helt faset ut, men i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver førsteamanuensis Marianne Molin ved Atlantis Medisinske Høgskole at innholdet i importerte matvarer likevel kan være høyt. 100 gram importert kjeks kan således inneholde opptil 3 energiprosent transfett, viser undersøkelser.- For forbrukerne er det vanskelig å foreta informerte valg grunnet manglende krav til deklarering, dermed kan transfett skjule seg bak mange benevnelser, sier Molin. Det finnes i dag ingen krav til slik deklarering.- Man kan kun være sikker på at et produkt er fritt for transfett dersom det enten er merket «fritt for transfett» eller «fullherdet vegetabilsk/marin olje/fett». I tillegg vil varer som er merket med nøkkelhullet ha et lavt innhold av transfett, sier hun.Industrielt fremstilt transfett kan finnes blant annet i kjeks, kaker og andre bakervarer, butterdeigsbaserte varer og mikrobølgepopkorn.Molin mener at norske myndigheter må følge Danmarks eksempel og innføre et forbud mot et høyere innhold enn 2 prosent industrifremstilt transfett. (©NTB)