Blant de som ikke er inne blant de 15 med milliardverdier ligger Ole Peter Lorentzen fremdeles høyt på listen.Opera falt tilbake med 25 øre, men har fremdeles aksjer i Opera for 647 millioner kroner.Foran seg på listen har han Anders C G Wilhelmsen og Jan Henry Farstad, med henholdsvis 873 og 833 millioner kroner.
De 15 med milliardverdier på Oslo Børs har da aksjer som tilsvarer 6,6 prosent av alle verdiene på Oslo Børs, mens aksjene til de 25 rikeste tilsammen utgjør 6,8 prosent.Så langt i år er oppgangen på Oslo Børs på 15 prosent. De siste tolv månedene er hovedindeksen opp 13,5 prosent.(Tallene er i millioner kroner)