Stortingsrepresentantenes pensjonsordning ble endret i 2011 fordi den ble oppfattet som for god, men den nye loven gjorde unntak for dem som allerede hadde oppnådd full pensjon.Det betyr at 16 stortingspolitikere og fem statsråder som i høst forsvinner ut, har rett på stortingspensjon etter den gamle ordningen, melder TV 2.Blant disse er kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som vil kunne motta en årlig alderspensjon på 583.076 kroner. Hun kan motta pensjonen selv om hun tar seg annet inntektsgivende arbeid, så lenge dette ikke overstiger samme beløp.- Det er jo helt sinnssykt, sier Kristin Halvorsen selv til TV 2.- Det beviser jo bare at det var helt riktig av SV å ta opp den saken - under mye bruduljer i første omgang - , men vi lyktes til slutt i å avvikle den ordningen, sier Halvorsen. (©NTB)