Nav avdekket 60 prosent av sakene ved å sjekke opplysninger mot egne eller andre offentlige registre. Det er drøyt 200 flere anmeldelser enn på samme tid i fjor.- De aller fleste er ærlige, og vi har et kontrollapparat for å avdekke de som svindler fellesskapet. Registersamkjøring er en viktig metode for å avdekke svindel uten å mistenkeliggjøre de som mottar sin rettmessige ytelse, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav i en pressemelding.Stortinget har i år vedtatt en ny lov som skal gi ytterligere muligheter til å samkjøre registre.Hittil i år har Nav anmeldt 525 personer for svindel av 67 millioner kroner i dagpenger, og 149 personer er anmeldt for svindel av til sammen 30 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger. 99 personer er anmeldt for svindel av sykepenger for til sammen 24 millioner kroner. 21 personer er mistenkt for å ha arbeidet svart, og 27 personer har hatt arbeid ved siden av sykepengene uten å ha meldt det inn. (©NTB)