Odins investeringsdirektør Jarle Sjo og hans medforvalter Lars Mohagen i Odin Maritim klarte 5,8 prosent avkastning i august.Referanseindeksen MSCI World Gross Marine klarte likevel en oppgang på 8,6 prosent i samme periode.Så langt i år er fondet opp 18,8 prosent, 9,5 prosentpoeng bak 28,3 prosent avkastning for referanseindeksen.- Mindreavkastningen hittil i år skyldes hovedsaklig at vi i 2013 ikke har eid de to store japanske shipping-konglomeratene (Mitsui og NYK) som utgjør ca. 30 prosent av indeksen.- Vi synes aksjene er dyre, og aksjekursen er mer drevet av den generelle interessen for japanske aksjer og yenkurser enn av inntjening og verdier, forklarer Sjo. Han kan derimot glede seg over god uttelling på sine tørrlastaksjer, et segment som utgjør ca. 15 prosent av porteføljen.Dryships og Golden Ocean har ledet an. Sistnevnte ar steget 134 prosent på Oslo Børs i 2013.- Økt import av jernmalm og kull til kina, samt utsikter til gode avlinger i USA har ført til kraftig oppgang i spot- og fremtidsrater for tørrlastskip, særlig for de største skipsklassene.- Rateoppgang og forventet bedre markedsbalanse - leveranser av færre nye skip og fortsatt høy skrapning av eldre tonnasje - har medført ytterligere kursoppgang for tørrlastrederiene i juli og august, skriver Sjo og Mohagen. I løpet av måneden valgte duoen å selge seg ut av Navios Maritime Holdings, etter en kursoppgang på heftige 90 prosent i år.Navios er et stort shippingkonglomerat med hovedvekt på tørrlast.- Vi oppfattet aksjen som fullt priset, men er fortsatt investert i datterselskapet Navios Maritime Acquisition, som opererer innen produkttank, skriver forvalterne.Odin Maritim eier ca. én prosent av Navios Maritime Acquisition, som da utgjør ca. 4,0 prosent av fondets verdi. Aksjen er med dette fondets 6. største investering.De fem største var per 31/8 Stolt-Nielsen (8,92 prosent), D/S Norden (5,77 prosent), Wilh. Wilhelmsen Holding B (5,56 prosent), Ganger Rolf (5,38 prosent) og Odfjell B (5,21 prosent).Vi gjør dog oppmerksom på at Odin i dag har .