Verdien av alle aksjene på Oslo Børs steg med 3,1 milliarder kroner sist uke.Blant de 15 med milliardverdier på Oslo Børs var det oppgang over hele linjen, med unntak av Olav Thon som var uendret, Stein Erik Hagen som fikk en liten nedtur og Øystein Stray Spetalen som solgte seg ned i obligasjonslånet i REC.John Fredriksen hadde også netto en liten nedgang, i det han kjøpte flere millioner nye aksjer i Marine Harvest for mer penger enn verdifallet på de resterende aksjene han kontrollerer på Oslo Børs.
For de 12 med oppgang steg verdiene med en milliard kroner, med Jacob Stolt-Nielsen i tet. Verdien på aksjene hans har dermed steget med 1,7 milliarder kroner siden nyttår.REC i støtet REC-obligasjoner for 53 millioner kronerFredriksen kjøpte mer laks på 16,5 millioner aksjer til i Marine HarvestJohn Fredriksen har da aksjer, som enten er notert på Oslo Børs, Oslo Axess eller er å finne på unoterte listen, for knapt 58 milliarder kroner.De 25 rikesteVerdien på aksjene til de 15 rikeste er da på 117,4 milliarder kroner og med de 10 neste er det totalt snakk om aksjer for 121,7 milliarder kroner. Her finner du Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste
Stein Erik Hagen fikk en liten nedtur på 142 millioner kroner, men aksjene han kontrollerer i Orkla er fremdeles verdt over 11 milliarder kroner. Det ble også en god uke for REC-aksjonærene, med Jens Ulltveit-Moe som største aksjonær. Oppgangen på 4 øre løftet verdien på aksjene hans med 14 millioner kroner.Øystein Stray Spetalen kjøpte 2 millioner REC-aksjer for tilsammen 6,5 millioner kroner, men samtidig solgte han også , og reduserte dermed totalt sett eksponeringen sin i REC en smule. John Fredriksen fortsatte å kjøpe seg opp innen laks i uken som gikk også, i det han brukte 97,5 millioner kroner .Det er tilnærmet like mye som de 14 andre til sammen, men da er 15 milliarder kroner i aksjer i selskaper som er notert utenom Oslo Børs. Blant de som ikke er inne blant de 15 med milliardverdier ligger Ole Peter Lorentzen fremdeles høyt på listen.Opera steg videre til ny allt-time high sist uke og selv om Lorentzen solgte unna 200.000 aksjer, for anslagsvis 12 millioner kroner, har han fremdeles aksjer i Opera for 671 millioner kroner.Foran seg på listen har han Anders C G Wilhelmsen og Jan Henry Farstad, med henholdsvis 818 og 834 millioner kroner.De 15 med milliardverdier på Oslo Børs har da aksjer som tilsvarer 6,6 prosent av alle verdiene på Oslo Børs, mens aksjene til de 25 rikeste tilsammen utgjør 6,9 prosent.Så langt i år er oppgangen på Oslo Børs på 14 prosent. De siste tolv månedene er hovedindeksen opp 13 prosent.(Tallene er i millioner kroner)