August ble en relativt svak måned for Delphi Europe og forvalter Espen Furnes.Fondet steg 1,4 prosent, mens referanseindeksen MSCI Europe NR la på seg 2,3 prosent.Så langt i år (per 31/8) ligger Furnes likevel foran markedet - 19,81 vs. 19,26 prosent. Furnes mener flere makrotall klart peker i retning av at resesjonen nå trolig er over i eurosonen.- Selv tall for periferi-Europa peker i retning av stabilisering, noe som er meget positivt for investorene. (...) Vi forventet at eurosonen skulle karre seg ut av resesjonen i løpet av høsten.- At resesjonen allerede ser ut til å være avsluttet, bedømmer vi som en positiv overraskelse, skriver han.Furnes økte derfor eksponeringen mot periferi-Europa i løpet av måneden.- Ved utgangen av måneden var 18 prosent av porteføljen investert i periferi-Europa, noe som er "all time high" for fondet. De fleste av våre spanske posisjoner er enten normaliserings- eller restruktureringscase, fortsetter han. Spanske investeringer Delphi-forvalteren har gjort er mindre posisjoner i den spanske børsen BME og IT-selskapet Indra.- Utover dette reduserte vi eksponeringen noe mot finans og industri. Samtidig økte vi igjen noe innenfor farmasi, primært gjennom de posisjonene vi allerede har.- Vi solgte våre aksjer i Sanofi, og økte vekten i farmasigigantene Novartis og Roche, legger Furnes til.De fem største investeringene i Delphi Europe var per 31/8: Kontanter (8,52 prosent), ITV (4,43 prosent), Sacyr (4,13 prosent), Pandora (4,10 prosent) og Carrefour (3,80 prosent).