Det ligger til rette for prisfall på boliger om tre år, tror DNB Eiendom ifølge Aftenposten.no.- Prisveksten i Norge var kraftig etter finanskrisen i 2009. Nå tror vi det kommer en utflating av prisene i det korte bildet, og en prisnedgang i 2016 og 2017. Det er kanskje snakk om én prosent, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom, i forbindelse med at selskapet legger frem sin kvartalsprognose for boligmarkedet.Halvorsen ser imidlertid ikke et stort omslag i prisene.