16,4 prosent økning i konkurser

Flere er ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Hittil i år ligger antall konkurser 16,4 prosent over fjorårets tall, ifølge Brønnøysundregistrene. Det ble registrert 4 195 konkurser og tvangsavviklinger her i landet i løpet av årets ni første måneder, mot 3 605 i samme periode i fjor.Hedmark hadde den største økningen, med 34,9 prosent. I Oslo var økningen 29, 3 prosent, mens tallet på konkurser og tvangsavviklinger i Telemark økte med 27,2 prosent.- Økningen i konkurstallene er noe vi har sett gjennom hele 2013 hittil, sier underdirektør Karl-Erik Rørmark ved Konkursregisteret.I september ble det i landet som helhet registrert 473 konkurser og tvangsavviklinger, noe som utgjør en økning på 9,2 prosent i forhold til september 2012. I september hadde eksempelvis Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag begge en økning på 50,0 prosent. Telemark hadde den tredje største økningen, med 44,4 prosent.

Nyheter
Næringsliv