Krever bedre regler for gjeldsregister

Forbrukerrådet retter skarp kritikk mot forslaget til et gjeldsregister som nylig er lagt fram.

Kvinne fyller ut bankgiroer. Brevgiro. Betaling pr post. Privat økonomi. Gjeld. Oppgjørets time. Faktura. Gjeld. Banktjenester. Tom kaffekopp. Bo alene. Enslig husholdning. Skriving. FOTO: SCANPIX- - MODEL RELEASED - MODELLKLARERT - - Scanpix
Personlig økonomi

Personvernet må bli bedre enn i det forslaget som foreligger, og bankene må få plikt til å bruke registeret i kredittvurderingen, mener Forbrukerrådet.Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet etterlyser sanksjoner mot långivere som ikke bruker registeret. Han kaller forslaget «en gavepakke til industrien som håndterer kredittopplysninger».Behov for registerJensen mener at det absolutt trengs et gjeldsregister, men håper de folkevalgte vil stramme inn forslaget som foreligger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.Registeret skal forebygge at folk skaffer seg gjeldsproblemer ved at de tar opp lån hos en rekke banker og andre långivere. I dag finnes det ikke et slik register, og mange forbrukere tar opp mer lån enn de klarer å betjene. Forbrukerrådet har derfor vært en pådriver for å etablere et gjeldsregister som kan bidra til mer ansvarlig utlån fra bankene.

Nyheter
Næringsliv