Mener offentlige skattelister er meningsløst

Argumentasjonen om at motstandere av skattelister vil beskytte de rike er snudd på hodet, mener Skattebetalerforeningen.

Skattelister. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix .
Personlig økonomi

At skattelistene ble sluppet fredag, gikk ikke akkurat upåaktet hen i norske medier.Skattebetalerforeningen benytter anledningen til igjen å forklare sin motstand mot offentlige skattelister.- Vi mener hensynet til den enkelte bør veie tyngst, og at dette er personlige opplysninger. I tillegg kommer det faktum at listene ofte er beheftet med en god del feil, skriver foreningen, og viser til at Skatteetaten årlig får inn rundt 90.000 skatteklager.- Mange av disse får medhold. Vi har til gode å se disse rettelsene få samme oppmerksomhet som de opprinnelige tallene - som altså er feil, heter det videre.- Mange gode grunner til null Skattebetalernes interesseorganisasjon mener innsyn i dagens skattelister gir begrenset informasjon om den enkelte.- I en god del tilfeller er tallene i skattelistene litt eller sterkt misvisende. For eksempel kan det være mange gode grunner til at en skattyter står oppført med 0 i inntekt og/eller formue.- Bruker en, ut fra å se en enkeltpersons opplysninger, denne informasjonen som utgangspunkt for å diskutere skattesystemet, er en ikke nødvendigvis på rett vei, skriver Skattebetalerforeningen.Foreningen ser heller ikke at interessen for tallene og de store festtalene om at offentlige skattelister er nødvendig samsvarer med pressedekningen.- Hovedfokuset i pressen er en gjennomgang av hvilken kjendis som tjente mest i 2012 - basert på tall som kanskje er feil eller misvisende.- Skulle en diskutert systemet burde en, slik for eksempel Carsten Pihl i Dine Penger foreslår, fått bedre, men anonyme, opplysninger om skattebetalerne. Men få tar til orde for en slik løsning, kanskje fordi det ikke genererer like mange lesere på de forskjellige nettavisene? spør foreningen.- Beskytte lavtlønte, ikke rike Skattebetalerforeningen tar videre tak i tanken mange ofte har om at motstanden mot skattelistene bunner ut i at en vil beskytte de rike, slik at ingen skal se hva de betaler.- Dette er egentlig en argumentasjon som er snudd på hodet. En undersøkelse utført på vegne av Skattebetalerforeningen for noen år siden viser at det er de med lavest inntekt som er de sterkeste motstanderne av offentlige skattelister.- Dette er en gruppe som kanskje føler at de blir hengt ut når personlige forhold blir offentlige, heter det videre.Skattebetalerforeningen spør seg til slutt om det er statens oppgave å offentliggjøre opplysninger omtrent halve Norges befolkning er imot, og som mange mener rammer en selv.- Vi mener det bør være opp til den enkelte å stå frem med disse opplysningene - en trenger ikke å offentliggjøre dem med tvang, avslutter foreningen.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi