De beste og verste sykehusene for kreftbehandling

Ikke alle leger gjør en like god jobb.

Radiumhospitalet. Foto: Lise Åserud / Scanpix.
Personlig økonomi

To av tre pasienter fikk ikke kreften fjernet som planlagt ved Ahus. Ifølge VG kommer det frem av en ny rapport fra Kvalitetsregisteret for prostatakreft 2013.Andelen pasienter hvor kreftceller satt igjen i snittflaten etter prostataoperasjonen var på hele 64 prosent ved Akershus Universitetssykehus.På sykehuset Innlandet Hamar var andelen på 52 prosent mens den var på 47 prosent ved Sørlandet Sykehus Arendal.Best ut kommer Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, hvor 13 prosent av pasientene hadde kreftceller igjen i snittflaten etter prostataoperasjonen.På Oslo Universitetssykehus, Aker, og St. Olavs Hospital var andelen på henholdsvis 16 prosent og 19 prosent.Det er med andre ord stor forskjell på behandlingen som gis rundt på de ulike sykehusene i Norge.

Nyheter
Næringsliv