- Jeg mener det vil være helt legitimt og på sin plass at rikspolitikerne mener noe om konfliktsituasjonen mellom lærerne og kommunesektoren, sier Unio-leder Anders Folkestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).Det er brudd i forhandlingene mellom lærerne og KS. Striden dreier seg om hvem som skal bestemme over lærernes arbeidstid. Politikere skal ikke blande seg inn i partsforhandlinger i arbeidslivet, men Folkestad mener det må gjøres et unntak her.- Det sier jeg fordi hovedtarifforhandlingene ikke har begynt, og fordi de forbundsvise forhandlingene brøt sammen. Vi er i en overgangsfase. Jeg minner om at det var en politisk beslutning å overføre forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS for ti år siden, sier Unio-lederen.Utdanning, helse og politi er sentrale samfunnsspørsmål som uansett er sektorer som havner hos regjering og storting, argumenterer han, og får støtte fra Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.- Dette er et samfunnsspørsmål, og lærerne utfører et samfunnsoppdrag. Politikerne må være opptatt av at det blir ro i skolen, og at lærerne er motiverte til å gjøre en så god jobb som mulig, sier Lied.KS' direktør for arbeidsliv, Per Kristian Sundnes, registrerer Unios og Utdanningsforbundets ståsted.- Jeg registrerer at Folkestad og Unio har et prinsipp, men at det ikke gjelder i denne saken. Det tar jeg til etterretning, sier Sundnes.