Forbrukertilliten er vesentlig svakere i forhold til samme periode i fjor, men er styrket siden desember, melder analyseselskapet Opinion.Forbrukertillitsindeksen (CCI) svekket seg gradvis gjennom høsten i fjor og nådde et bunnpunkt for 2013 i desember med minus 1,9 poeng, den svakeste noteringen siden desember 2011.I februar er CCI på 2,4 poeng, en økning på 1,6 poeng fra januar. CCI er nå på sitt høyeste nivå siden september i fjor, viser ferske tall fra analyseselskapetDet må imidlertid bemerkes at forbrukertilliten er vesentlig svakere sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittet for 2013 sett under ett, etter månedlige målinger, var 2,7 poeng, mot 5,9 poeng i 2012.- Av de fire delindeksene som utgjør CCI, er det ledighetsindeksen som i størst grad trekker CCI i positiv retning i februar. Selv om det fortsatt er vesentlig flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om 12 måneder, faller allikevel andelen som tror at ledigheten vil være høyere om ett år signifikant fra januar til februar, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.For de øvrige delindeksene - tilliten til egen økonomi, tilliten til landets økonomi og sannsynligheten for sparing i de kommende 12 månedene - er det mindre endringer, opplyser Høidahl.- Fortsatt registrerer vi en markant forskjell mellom tilliten til egen økonomi og tilliten til landets økonomi. Mens 32 prosent tror at egen økonomi vil være bedre om ett år, er det 13 prosent som oppgir at de tror at landets økonomi vil være bedre da, sier Høidahl.Han mener den relativt sett høye spareindeksen er en indikasjon på forventninger om og forberedelser til trangere økonomiske tider, samt en sterk privatøkonomi som gir mulighet til å sette av penger, nedbetale lån og øke formuen.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene
Kilde: Opinion