Lotteritilsynet vil stoppe det ulovlige pyramidespillet World Ventures

Lotteritilsynet har konkludert med at selskapet World Ventures driver en ulovlig pyramide i Norge og krever at det stanser all salgsvirksomhet i Norge.

Direktør og Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lotteritilsynet konkluderer med at World Ventures er et ulovlig pyramidespill fordi inntektene nesten bare kommer fra verving av medlemmer og ikke salg av reiser.Tilsynet mener derfor at virksomheten er et brudd på § 16 i lotteriloven som forbyr å opprette, drive, delta i eller markedsføre pyramidespill eller lignende system.Tilsynet viser til at det koster ca. 6.200 kroner å være både salgsrepresentant og medlem første året. De neste årene koster det samme ca. 4.000 kroner. Tall fra World Ventures viser at det gjennomsnittlig ble solgt reiser for vel 500 kroner pr. medlem i 2012.Les også: Charter-Svein og Oddvar Brå vervet inn i omstridte World VenturesReiseklubben World Ventures selger medlemskap gjennom selskapet Rovia som skal gi rabatter på ferieopphold.Salgsrepresentanter for reiseklubben mottar provisjon og bonus når de selger medlemskap, og i tillegg får de provisjon av medlemskap solgt av andre salgsrepresentanter på nivåer under seg i en pyramidestruktur, skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet.Ved utgangen av mai 2013 hadde World Ventures 3.654 medlemmer i Norge. Rundt 95 prosent av medlemmene var også salgsrepresentanter.Tips fra publikumWorld Ventures er et amerikansk selskap som har vært i Norge siden oktober 2010. Det ble åpnet tilsynssak mot World Ventures våren 2013.Bakgrunnen for dette var at Lotteritilsynet mottok en rekke tips og spørsmål fra publikum om selskapet der det blant annet ble stilt spørsmålstegn ved om salg av reiser var den reelle inntektskilden i selskapet.World Ventures har fått varsel om å stoppe salgsvirksomheten her i landet innen to uker. Dersom ikke det skjer, vil Lotteritilsynet fatte vedtak om pålegg om stans, heter det.Tar til motmæleDet er inngitt midlertidig forføyning for retten for å stanse iverksettelsen av de følger rapporten legger opp til, skriver advokat Håkon Juell Hassel i Advokatfirmaet Elden til HegnarOnline. Han bistår World Ventures som prosessfullmektig i sakens anledning.- Det er vårt syn at rapporten og stansen av virksomheten som omtales hviler på begrunnelse som er faktisk og rettslig uholdbar, sier han.