Økonomer ønsker økt skatt på eiendom

Skatteekspert Ernst Ravnaas mener at om regjeringen hadde innført en nasjonal eiendomsskatt, kunne hele formuesskatten vært fjernet kjapt.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

- Hvis Høyre og Frp hadde akseptert å innføre eiendomsskatt, hadde de fint greid å fjerne formuesskatten på fire år. På denne måten kunne man hentet inn de om lag 15 milliardene man trenger for å kompensere for bortfallet av formuesskatten, sier Ravnaas til Aftenposten.Flere økonomer avisen har snakket med, mener det ville være lurt å øke beskatningen av eiendom.Ravnaas ser for seg innføring av en generell eiendomsskatt med høyt bunnfradrag, uten kommunal valgfrihet, som skal gjelde alle typer eiendom.Hans Henrik Scheel leder det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget, som i oktober skal legge fram sine anbefalinger om selskapsskatten. Der kan vurderinger av formues- og boligskatt bli omtalt, selv om det ikke ligger i kjernen av utvalgets mandat.- Jeg vil ikke ha noen formening av om formuesskatten bør reduseres. Men uavhengig av det spørsmålet er det gode grunner til å legge mer vekt på skattegrunnlag som er robuste, som ikke lett kan flyttes ut av landet. I så måte peker eiendom seg ut, sier Scheel, som er administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.Ifølge ham har Norge lav eiendomsskatt i internasjonal målestokk, selv om vi generelt har et høyt skattenivå. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv