Større sparevilje enn på 20 år

Nordmenn har fortsatt større tro på egen økonomi enn på utviklingen for A/S Norge.

Foto: Scanpix

Viljen til å legge penger til side er sterkere nå enn noen gang tidliger på 20 år, viser Finans Norges forventningsbarometer.I det kvartalsvise forventningsbarometeret måler TNS Gallup og Finans Norge nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Ett av de faste spørsmålene i undersøkelsen er hva folk vil prioritere dersom egen økonomi blir bedre.God privatøkonomiEt stort flertall sier at de vil spare mer. Ikke siden tidlig på 90-tallet har flere svart at de vil betale ned på gjeld eller sette sparepenger til side på en annen måte.- Folk flest har en god privatøkonomi, og mange ser ut til å ville utnytte dette til å kutte gjelden. Særlig for folk med høy belåning er dette fornuftig, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.Lav renteSummen av forventningene til egen og landets økonomi har gått ned det siste året. I dette kvartalet ender hovedindikatoren på 15,9 mot 26,1 for ett år siden. Optimismen er likevel større enn i årene rett etter finanskrisen, og troen på egen økonomisk utvikling er fortsatt god.- Mange har nok merket seg at de fleste økonomieksperter spår lave renter i flere år fremover, noe som isolert sett gir en økonomisk trygghet for låntakere, sier Kreutzer.Svarene Finans Norge får i spørreundersøkelsen, gjenspeiler seg også i den faktiske sparingen som Statistisk sentralbyrå (SSB) måler. Foreløpige tall viser at sparingens andel av disponibel inntekt var på 9 prosent i fjor. Det er det høyeste som er målt siden 2005. (©NTB)