Stadig flere vender ryggen til statskirken

Den norske kirke er i ferd med å miste grepet, skal man tro på nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Gamle Aker kirke i Oslo. Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Mens 86,3 prosent av befolkningen var medlem i kirken i 2001, var andelen falt til 74,9 prosent i fjor.Antall medlemmer har sunket jevnt og trutt de siste årene Siden 2008 har kirken mistet nesten 50.000 medlemmer. Blant de medlemmene som fortsatt tilhører Den norske kirke, viser SSBs nye tall at færre går til gudstjeneste og at det avholdes færre gudstjenester. Færre velger kristen dåp, konfirmasjon, bryllup, vielse og begravelse, ifølge tallene som Den norske kirke har innrapportert til SSB.Kirkerådet er bekymret, skriver Klassekampen.- Jevnt over er kirkens posisjon veldig sterk i Norge, men disse tallene gir grunn til bekymring. Vi er opptatt av å ha så mange medlemmer som mulig og at det vi står for i samfunnet skal ha stor betydning. Derfor er vi også offensive i disse spørsmålene, sier Kirkerådets direktør for menighetsutvikling, Paul Erik Wirgenes.Han mener det kan være flere forklaringer på hvorfor kirkens medlemstall faller.- Når Ali og Muhammed er blant de hyppigste guttenavnene i Oslo, er det naturlig at andelen av dem som blir døpt i Den norske kirke går ned, sier Wirgenes.Men på ett punkt går utviklingen i favør av kirken: Til tross for færre medlemmer, samler kirken nå inn mer penger fra sine medlemmer enn noen gang tidligere. I fjor samlet kirken inn 306,8 millioner kroner, sammenlignet med 258,6 millioner kroner i fem år tidligere. (©NTB)

Nyheter
Politikk