Alle med lån i DNB må sjekke selvangivelsen nøye

DNB har oppdaget en feil i oppgavene banken har sendt skatteetaten.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

E-brukere fikk selvangivelsen for to uker siden, men det store flertallet nordmenn får altså tilgang til selvangivelsen sin i dag. Og det er ikke tull.Nå har imidlertid landets største bank, DNB, oppdaget en feil i de oppgavene banken har sendt skattemyndighetene for renteutgiftene for 2013.På grunn av en feil i datasystemet har banken sendt inn oppgaver basert på den lånerenten banken hadde på starten av fjoråret, og siden banken satte opp renten før sommeren i fjor, for å imøtekomme myndighetenes krav til større buffer, er de renteutgiftene som da er meldt inn for alle bankens lånekunder følgelig for lave.Siden det innrapporterte rentefradraget er lavere enn i virkeligheten er den beregnede skatten også blitt høyere enn den skal være. De det gjelder har dermed fått for høy nettoinntekt og betalt for lite skatt.DNB beklager dypt det som har skjedd, men forsikrer om at de har sendt inn rettede oppgaver for alle de lånekundene det gjelder.Kommunikasjonsrådgiver Espen Brynsrud i DNB er imidlertid ikke sikker på at skatteetaten har klart å oppdatere alle selvangivelsene med de riktige renteutgiftene før selvangivelsene ble kjørt ut, og ber derfor bankens lånekunder om å sjekke at renteutgiftene i selvangivelsen stemmer.For å kontrollere dette må kundene selv sjekke hvor mye de har betalt i renteutgifter hver måned i 2013, summere dette og sjekke det mot rentefradraget som finnes i post 3.3.1 i selvangivelsen.De som har spørmål til dette kan ringe DNBs telefon for dette formålet: 906 06 406

Nyheter
Personlig økonomi