Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på nytt.– Anken har sluppet igjennom i sin helhet for samtlige domfelte, bekrefter politiadvokat Hulda Olsen Karlsdottir i Kripos overfor.I fjor høst ble Lunde i Stavanger tingrett dømt til fem års fengsel for økonomisk kriminalitet.De to andre tiltalte ble dømt til henholdsvis fire års fengsel og seks måneders fengsel.Lunde ønsker ikke selv å kommentere saken, men advokat John Christian Elden, som er Lundes forsvarer, sier at Lunde fastholder at han skal frifinnes.Johannes Lunde er tiltalt for grov økonomisk utroskap og heleri for til sammen 139,8 millioner kroner.Dato for ankesaken er ikke fastsatt, men aktoratet håper at saken kan gjennomføres i løpet av høsten.