Solberg ble møtt med en rekke spørsmål om EU-domstolens ferske og knusende dom over datalagringsdirektivet da hun stilte i Stortingets spørretime onsdag.Domstolen erklærte tirsdag det omstridte direktivet for ugyldig og for å bryte med EU-borgernes grunnleggende rettigheter.
Nasjonal lovgiving
Flere partier spurte Solberg om regjeringen nå vil stanse arbeidet med direktivet, som etter planen skulle innarbeides i norsk lov innen 1. juli 2015.– Det blir ikke sånn at vi skal implementere et direktiv som ikke lenger eksisterer. For nå eksisterer ikke lenger dette direktivet, det er ikke lenger gyldig, uttalte Solberg.– Spørsmålet nå er hva slags nasjonal lovgiving vi skal ha fremover. Vi kommer til å vurdere fremover om denne dommen vil få konsekvenser for de reguleringene som Stortinget allerede har vedtatt eller om vi kan få beholde alt, sier Solberg.Hun minnet om at Norge har lagt seg på en mye strengere linje enn EU i personvernsspørsmål, og sier det kan hende regelverket Norge har valgt ikke er i strid med dommen.På de mange spørsmål og oppfordringer om å legge arbeidet om strengere regler for datalagring dødt i kjølvannet av saken, understreket Solberg at det er et stort behov for å gi politiet bedre virkemidler til å bekjempe alvorlig kriminalitet.– Det oppfattet jeg at det faktisk var et reelt flertall for i Stortinget da saken ble behandlet, påminnet Solberg.