Etter tre dager med forhandlinger ble partene tidlig torsdag morgen enige i forhandlingene om Landsoverenskomsten med bransjeavtaler.– Dette er en viktig seier. På denne måten får vi foretatt utredning på selvstendig grunnlag for våre grupper uten at industrien skal legge føringer eller premisser i utredningen. Vi mener det bare er rett og rimelig at Handel og Kontor og Virke foretar en utredning på selvstendig grunnlag, sier forbundsleder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes.Det ble samtidig enighet om å foreta en utredning om pensjon, tilsvarende frontfagsavtalen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.– Forhandlingene har vært krevende og partene har stått langt fra hverandre, men de har hatt en god tone og jobbet seg fram til løsninger, sieri Virke.