Når du kommer hjem fra påskeferie, er det bare en drøy uke til selvangivelsen for inntektsåret 2013 skal leveres inn.Selvangivelsen er forhåndsutfylt, men det er ingen hvilepute.
Flyttet, eller ny jobb? Følg Hegnar.no på Facebook!20 kilometerBunnfradraget er på 13.950 kroner, mens reisefradraget er på 1,50 kroner per kilometer. Det betyr at du må ha minst 20 kilometer til jobben (hver vei) i fulltidsstilling for å være berettiget til fradraget.To-timerskravetTo timers-kravet stilles også til deg som vil ha ekstra fradrag for bom- og fergeutgifter. Det utelukker de fleste som bor i nærheten av større byområder.For å få dette ekstra fradraget, må utgiftene overstige 3.300 kroner per år, og gjør de det, får du fradraget fra første krone.Sitter du på?Ikke yrkes- og pendlerreiserYrkesreiser kan du ikke kreve fradrag for i post 3.2.8.Merk til slutt også at arbeidsreiser skiller seg fra pendlerreiser, som er arbeidsreiser med overnatting.
Reisefradraget er for eksempel forhåndsutfylt for mange. Men du bør uansett sjekke om beløpene stemmer.Det forhåndsutfylte beløpet er basert på fjorårets tall. Var du syk gjennom deler av fjoråret, eller økte stillingsprosenten, må du passe på å øke fradraget.Skiftet du bolig eller arbeidssted, kan fradraget bli høyere eller lavere enn det forhåndsutfylte, avhengig av avstanden til jobben.Fikk du ny jobb i løpet av fjoråret, fører du reisene på to linjer med riktig antall dager per linje.Alle som reiser til jobben, har i utgangspunktet krav på reisefradrag.Men det finnes naturligvis begrensninger.Reiser du over 50.000 kilometer i året, reduseres satsen til 0,70 kroner per kilometer.Reisefradrag får du for 230 arbeidsdager i året, uavhengig av om du har fire eller fem ferieuker.Men var du borte fra jobb i mer enn 15 dager i fjor, må du begynne å regne med faktiske arbeidsdager. Jobber du deltid, skal fradraget alltid beregnes etter faktisk antall arbeidsdager.Utgangspunktet for beregningene er korteste rute med rutegående transport.Du kan få godkjent fradrag for lengre kjøreturer, men må da dokumentere at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig fremkomstmiddel.Dette kan fort bli aktuelt hvis du begynner så tidlig eller slutter så sent at rutegående transport ikke går. Så da er det bare å slå opp i rutetabeller, beregne ventetider og finne ut hvor lang tid det tar å gå til bussen, fra bussen til trikken og fra trikken til jobben. For eksempel. Til slutt må du huske at reisefradraget gjelder uansett fremkomstmiddel (inklusive sykkel og firmabil), og hvis du sitter på med noen (inklusive ektefelle), får begge fradraget.Avstanden til jobben runder du av opp til nærmeste hele kilometer.Og har du ekstrajobb, får du 1,50 kroner per kilometer for kjøring til og fra denne også.Reisefradrag føres i selvangivelsens post 3.2.8.Merk at reisefradraget gjelder daglig reise mellom hjem og arbeidssted.Næringsdrivende fører dette i egen post i næringsoppgaven. Lønnsmottakere kan også kreve fradrag for yrkeskjøring etter de samme reglene, men fradraget inngår i minstefradraget, og kommer da evt. istedenfor dette.Vanligvis får lønnsmottakere godtgjørelse for yrkeskjøring, som for eksempel kjøregodtgjørelse. Slik godtgjørelse kan gis skattefritt om den ikke gir overskudd.