Verdien på alle aksjene på Oslo Børs falt med 68 milliarder kroner til 1.931 milliarder kroner sist uke.Hovedindeksen falt 3,6 prosent fra 561,96 til 541,85 sist uke.
For de 20 rikeste på Oslo Børs ble verdien av aksjene redusert med 6,4 milliarder kroner.Verst for FredriksenFor John Fredriksen gikk det imidlertid dårlig, og aksjene hans på Oslo Børs ble redusert med 2,9 milliarder kroner i verdi.Siden nyttårVerst har det gått for John Fredriksen, som er ned 6,3 milliarder kroner siden nyttår. Men siden toppen for Fredriksen, i november i fjor, er nedturen på hele 9 milliarder kroner. Det meste av fallet til Fredriksen skyldes SeadrillDet har ikke gått så bra for Kjell Inge Røkke og Kristian Siem heller etter nyttår, mens Jens Ulltveit-Moe har klart seg bra, til tross for at REC Silicon har falt 37 prosent den siste måneden. Den er fremdeles opp 50 prosent siden siste fredag i 2013.De 25 rikesteDe 20 største norske investorene på Oslo Børs har da aksjer som tilsvarer 6,3 prosent av alle verdiene på Oslo Børs, mens aksjene til de 26 rikeste tilsammen utgjør 6,4 prosent. Her finner du Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste i 2013
Kjell Inge Røkke og Farstad-familien slapp billig unna børsfallet i forrige uke. Både Aker og Farstad Shipping var uendret.Kursfallet i Orkla gjorde også sitt til at aksjene til Stein Erik Hagens og hans familie ble redusert med 1 milliard kroner i verdi.I tillegg falt verdien på Norwegian-aksjene til Bjørn Kjos med 154 millioner kroner, mens REC Silicon-aksjene til Jens Ulltveit-Moe ble 286 millioner kroner mindre verdt.Hovedindeksen er nå ned 1,3 prosent siden nyttår. De siste 12 månedene er på oppgangen fremdeles på 14,7 prosent.Justert for realiserte gevinster har verdien på aksjene til de 20 største investorene på Oslo Børs blitt redusert med 6,6 milliarder kroner siden nyttår (se tabellen under). Og 6,4 milliarder kroner kom altså sist uke.Siden nyttår er det også slik at mens halvparten av børsrikingene er ned tilsammen 8,5 milliarder kroner, er de øvrige ti opp 1,8 milliarder kroner., som har dundret ned 32 prosent siden toppen i november i fjor og spist opp verdiøkningen i andre investeringer.Bjørn Kjos og Øystein Stray Spetalen har også klart seg bra, med den forskjellen at Spetalen både har kjøpt og solgt, og realisert store gevinster.Verdien på aksjene til de 20 rikeste er da på 121 milliarder kroner og med de 5 neste er det totalt snakk om aksjer for knapt 124 milliarder kroner. (Tallene er i millioner kroner)