En mann i 20-årene som overlevde Utøya, men fikk livsvarige skader, søkte om 8,9 millioner kroner i erstatning. Kontoret for voldsoffererstatning ga ham 1,7 millioner.Mannen søkte om 8,9 millioner kroner for å dekke tapt arbeidsinntekt og behandling og hjelp i hverdagen. Han er erklært å være 70 prosent varig medisinsk invalid etter å ha blitt skutt av massedrapsmannen, skriver – Kontoret for voldsoffererstatning har utmålt et langt lavere beløp enn det han har krav på, sier Nadia Christina Hall, hans bistandsadvokat og partner ved Advokatfirmaet Elden til avisen.– Utregningen på inntektstapet er omtrent en tiendedel av mine beregninger og er uforståelig, sier Hall. Han har nå påklaget vedtaket til Erstatningsnemnda.Kontoret for voldsoffererstatning vil ikke kommentere den konkrete saken eller hva som ligger til grunn for avstanden i erstatningsbeløpet til avisen, men sier de ønsker at alle voldsofre skal få den erstatningen de har krav på innenfor de rammer som regelverket setter.– På generelt grunnlag vil jeg si at det, særlig for unge skadelidte, er en utfordring å vurdere hvordan skaden vil påvirke deres fremtidige arbeidsevne. Tapet ligger ofte mange år fremover i tid, og det er mange usikkerhetsmomenter som spiller inn, sier informasjonsansvarlig Ivar André Holm. (©NTB)