Norske personkunder hadde ved utgangen av april 136,4 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 85,0 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da steget med 374 millioner kroner i løpet av april.Samtidig viste
at norske personkunder innløste aksjefond for netto 267 millioner kroner i april.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdistigning.Beholdningen steg altså med 374 millioner, til tross for en nettoinnløsning på 267 millioner kroner.Går vi inn på de enkelte kategoriene, ser vi at norske fond fikk en verdistigning på 423 millioner kroner denne måneden.Våre andeler i nordiske fond steg på sin side med 123 millioner kroner.La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.Beholdningen i aksjefond falt 1.332 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder.I samme periode innløste norske personkunder aksjefond for netto 1.925 millioner kroner.Vi minner om at tallene over er eksklusive "pensjonsmidler med fondsvalg".Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).