- Vi er nok mer opptatt av fraværet enn av karakterene, sier personalsjef Jan Tore Skjørshammer i Nedre Eiker kommune, skriver VG.Fraværey blant elever i videregående skoler øker. I Oslo er videregående-elevene borte i snitt én av ti skolemåneder. Men også i andre fylker er fraværet skyhøyt.Arbeidsgivere sier til VG at de er skremt over fraværet til mange av elevene:- Vi har mottatt en søknad fra en elev som var opp i et fravær på 60 skoledager og 45 enkelttimer. Vi har ikke lyst til å ta en inne en lærling som har vært borte så ofte, sier Skjørshammer til avisen.