Lagmannsretten dømte i juni 2012 Nerdrum til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik. Han ble dømt for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene på selvangivelsen.Kunstneren anket til Høyesterett, som opphevet dommen, og dermed må hele saken behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett.– Vi vil i sterkere grad belyse de pengetransaksjoner som har funnet sted og Nerdrums oppfatning av disse. Vi vil belyse det absurde i at politiet opprettholder tiltale for påstander som skattemyndighetene har tilbakevist, skriver hans forsvarer John Christian Elden i en SMS til NTB.– Slik påtalemyndigheten vurderer det, er ikke en full frifinnelse en mulighet. Det kan eventuelt være endringer i vurderingen av hvor stort beløpet som ikke er oppgitt til beskatning er. Men vi må først høre hva tiltalte og vitnene sier, sier aktor Asbjørn Lykkjen til .Lagmannsretten har satt av fem dager til saken. (©NTB)