OECD mener at formuesskatt og arveavgift kan brukes for å utjevne ulikheter i samfunnet og anbefaler Norge å gjeninnføre arveavgiften. Forslaget møtes med hoderisting fra finansminister Siv Jensen (Frp).– Vi er stolte over å ha fjernet arveavgiften, sier hun tilDet er i en ny rapport at OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – anbefaler Norge å innføre avgiften igjen.OECD peker på at de økonomiske forskjellene i medlemslandene øker raskt og særlig i noen av de anglosaksiske og nordiske landene.Organisasjonen slår fast at den rikeste delen av befolkningen i Norge i dag drar fra resten i et langt høyere tempo enn i land som Frankrike, Nederland og Spania.Anbefalingen fra OECD faller ikke i god jord hos Siv Jensen, som onsdag legger fram et revidert nasjonalbudsjett som forventes å inneholde signaler om ytterligere kutt i formuesskatten.– Regjeringen er stolt over å ha fjernet arveavgiften. Den har vært uheldig for generasjonsskifter i familieeide bedrifter, i tillegg til at den har usosiale sider som rammer vanlige folk, mener finansministeren.Hun mener at inntektsulikheten i Norge er blant de laveste i OECD-landene og at fjerningen av arveavgiften ikke har endret på dette. (©NTB)