Pensjonistforbundet er skuffet over utfallet.– Vi har fått mange henvendelser fra pensjonister som har store forventninger til årets trygdeoppgjør, særlig siden Frp i en årrekke har lovet å fjerne underreguleringen om de kom til makten. Derfor er det nok mange som i dag er skuffet med en vekst på 2,89 prosent, sier forbundsleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet.Reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene gjelder fra 1. mai. Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.– Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Med dette oppgjøret får alle pensjonister økt kjøpekraft, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). (©NTB)