Tross motstand fra de fleste av høringsinstansene er elektriske ståhjulinger tillatt i Norge fra 1. juli. Torsdag la politiet ut reglene for bruken.Politiet understreker at det er viktig at folk setter seg inn i
, før de kaster seg på en ståhjuling, eller et selvbalanserende kjøretøy, som er korrekt definisjon. Kjøretøyene, også kalt Segway etter en av de største produsentene, kan benyttes på fortau, i sykkelfelt og i gangfelt til tross for at de er elektriske.Dette er samme regler som gjelder for elsykler.Sikkerhetsselskapet Pro Sec, som blant annet jobber på store festivaler i sommer, har kjøpt inn to Segwayer til bruk i driften:– Det er en stor fordel å kunne spare beina, dekke store områder, komme lydløst fram og komme høyere opp, og dermed få bedre oversikt, sier operativ leder Henning Kristiansen til NTB.Ståhjulinger har maksfart på 20 kilometer i timen, og det kreves frontlys, baklys, reflekser og signalhorn eller tilsvarende, som på vanlig tråsykkel. Kristiansen mener varsel ved hjelp av lys og lyd burde kunne forebygge sammenstøt, men det overbeviser langt fra alle. Norges Blindeforbund er svært skeptiske:– Travle fortau er krevende nok for synshemmede fra før, sier Sverre Fuglerud i Blindeforbundet til , og frykter for harde sammenstøt med både svaksynte, blinde og førerhunder.En av grunnene til den store motstanden er at kjøretøyet i seg selv kan veie opptil 70 kilo og at maksbredden er 85 centimeter. Det betyr at de både tar stor plass og at de ved maksfart vil trenge mye lenger bremselengde enn andre tohjulinger. Det kan skape farlige situasjoner på smale fortau og i sykkelfelt, i travel trafikk og ved forbikjøringer. Andre argumenter mot har kommet fra lastebileierforbundet, som sier at ståhjulinger havner i blindsonen til lastebiler. Også Vegdirektoratet, forsikringsbransjen og helsemyndighetene har sterke innsigelser mot å stå passivt på en plasskrevende, behjulet, lydløs plattform i bevegelse.Det er verken krav til registrering, opplæring, forsikring, hjelmbruk eller førerkort for ståhjulinger, men det er aldersgrense på 16 år. Reglene om kjøring i ruspåvirket tilstand gjelder for øvrig, som de gjør for alle typer kjøretøy, inkludert vanlig sykkel og elsykkel.Både Fremskrittspartiet og Høyre hadde før valget i fjor oppheving av forbudet mot ståhjulinger på lista over hva de ville gjøre lovlig dersom de kom til makten. Da vedtaket om tillatelse ble gjort 13. juni, var statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet svært tilfreds:– Selvbalanserende kjøretøy vil være til glede og nytte for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp). (©NTB)+