Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn, mener Finans Norge.– Kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av elektronisk betaling, og uten kontanter vil også problemene med ran, økonomisk kriminalitet og svarte penger bli kraftig redusert, sier direktør for prosessområde bank Jan Digranes i Kontanter utgjør fem prosent av betalingsmidlene i samfunnet og fire prosent av husholdningenes pengebruk. Kun Sverige og Storbritannia har lavere andel kontanter.