Dette er ulovlig fritidsfiske som skaper fare for rømming og spredning av sykdom, ifølge direktoratet.Akvakulturdriftsforskriften slår fast at det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter av et oppdrettsanlegg. I tillegg er det forbudt å oppholde seg nærmere enn 20 meter fra et oppdrettsanlegg.mottar likevel meldinger om både fiske og ferdsel på eller for nær merdene. Direktoratets fartøy Munin er nå derfor på særlig utkikk etter fritidsfiskere som bryter loven på denne måten. Fartøyet skal også besøke turistfiskebedrifter for å informere om lovverket.– Når folk fisker eller ferdes nær oppdrettsanlegg, kan det få alvorlige konsekvenser, påpeker Fiskeridirektoratet, som lister opp flere scenarioer.Fiskeredskap som brukes nær oppdrettsanlegg kan lage revner i nøtene slik at rømningsfaren øker. Båtpropeller kan skade nøtene eller lage brudd i anleggets fortøyninger, noe som også kan føre til at fisk rømmer fra anlegget.Dessuten kan rømt fisk medføre negative genetiske påvirkninger på villfisk, særlig villaks, og rømt oppdrettsfisk kan på sin side medføre økt risiko for spredning av lakselus og sykdom, opplyser direktoratet.