Dyrevernorganisasjonen NOAH mener straffenivået må økes dersom dyremishandling i Norge skal kunne forebygges.NOAH-leder Siri Martinsen har sett mange stygge saker og er forundret over at det aldri har blitt dømt personer til den maksimale straffen.– Den maksimale straffen er for lav i seg selv og burde økes for å gi en signaleffekt. Det verste er at denne rammen ikke blir brukt, ikke engang ved grovt misbruk. Man kan jo lure på hvilke saker politiet sitter og venter på, sier hun til NTB.Heller ikke en bonde i Vestfold som i vår ble dømt for grov dyremishandling for å ha sultet i hjel 400 griser, fikk mer enn ett års fengsel. Martinsen tror det lave straffenivået henger sammen med en tro på at «det kan komme enda verre saker».– Straffen skal være et signal som forebygger. Noen tusen kroner i bot er ikke avskrekkende. Det sier noe om hvor lav verdi dyr har. Vi mener det skal ansees som voldskriminalitet når det blir brukt vold mot dyr, sier dyrevernsforkjemperen.I fjor ble 233 dyremishandlingssaker anmeldt til politiet, men bare 10-20 prosent av dem når fram til rettssystemet. Sakene om dumping av kjæledyr i sjø og elv har vakt mye sinne og stort engasjement denne sommeren. Organisasjonen NOAH har aldri anmeldt flere personer enn nå for dyremishandling. Så langt i år ligger tallet på over 40 saker. Seks saker er henlagt, og Siri Martinsen forventer at flere av sakene vil få samme skjebne.Likevel er hun litt mer optimistisk enn tidligere. I fjor høst gikk nemlig startskuddet for et tettere samarbeid om alvorlige dyrevernsaker mellom Mattilsynet og politiet.