Delphi kjøper Det Norske

Delphi Norge-forvalter Håkon Hovengen Sætre tar opp eksponeringen mot olje.

Personlig økonomi

Håkon Hovengen Sætre i Delphi Fondene la på seg 1,2 prosent med sitt Norge-fond i juli.Fondsindeksen på Oslo Børs falt 0,9 prosent.De 12 siste månedene har fondet gitt 31,8 prosent avkastning, mot 20,6 prosent for fondsindeksen.Over tre år har Delphi Norge klart 13,8 prosent i snitt per år, mot 12,8 prosent for referansen.Over fem år er fondet også foran markedet: 17,9 vs. 15,5 prosent avkastning.Ikke med på oljeservicefallHovengen Sætre forklarer den gode måneden med en sektor fondet er undereksponert mot.- Generelt kom kvartalstallene inn noe svakere enn forventet, med skuffelser fra blant annet Statoil. Flere selskaper har også vært forsiktige i sine fremtidsspådommer.- Spesielt gjelder dette innenfor oljeservicesektoren, som falt rundt ti prosent i juli. Sistnevnte bidro positivt til fondets relativavkastning, siden vi har svært lite eksponering innenfor segmentet, skriver Hovengen Sætre.Laks og Hydro trakk oppHan trekker også frem den gode trenden i laksesektoren (i juli).- Spesielt Salmar kunne vise til god utvikling, med hele 15 prosent oppgang. Til tross for sesongmessig fallende priser — og selv om de fleste oppdrettsselskapene ikke har lagt frem tall ennå, ser det ut til at stadig flere får opp øynene for sektoren.Blant de positive bidragsyterne var også Hydro.- Aktørene innenfor aluminiumsproduksjon har over en lengre periode stengt ned produksjonskapasitet, noe som har bedret markedsbalansen i aluminium.- Markedet har tillit til at kapasiteten ikke vil bli åpnet med det første, og sammen med forventninger om en fortsatt god utvikling i verdensøkonomien, har dette gitt luft under vingene for Hydro, konstaterer Delphi-forvalteren.Nordic Semiconductor og RCCL trakk også opp, etter gode kvartalstall og optimistiske fremtidsutsikter.Røkkes oljeaksje innI løpet av måneden tok Hovengen Sætre inn Det Norske Oljeselskap i porteføljen.- Etter oppkjøpet av Marathon Oil vil selskapet mangedoble produksjonen, noe som kan gjøre aksjen mer interessant for flere.- Oppkjøpet gjør også at Det Norske kommer i skatteposisjon, og dermed får utnyttet skatterefusjoner fra utbyggingen av Johan Sverdrup mer effektivt, avslutter Hovengen Sætre.De fem største investeringene i Delphi Norge er (per 31/8) DNB (6,72 prosent), Marine Harvest (5,83 prosent), Salmar (6,29 prosent), Statoil (6,02 prosent) og Norsk Hydro (5,79 prosent).Følg Hegnar.no på Facebook her!