Får du mer penger å rutte med?

Halvparten av befolkningen i Norge regner med å få mer penger å rutte med de neste fire årene, ifølge en måling som Sentio har utført for Nationen.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Annenhver person over 15 år regner med at deres økonomiske situasjon vil bedre seg de neste fire årene. Fire av ti tror økonomien deres forblir uendret, mens én av ti tror de får dårligere råd, viser Nationens distriktsbarometer.Mest positive er unge under 30 år. Sju av ti av dem tror på romsligere økonomi de neste fire årene. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) mener resultatet på målingen er vel urealistisk.– Det har vært gunstige forhold for norsk økonomi de siste 10-15 årene. Vi er kanskje blitt vant til at ting går av seg selv, og at vi får mer penger mellom hendene, sier avdelingsdirektør Dag Arne Aarnes i NHO.Han tror den økonomiske utviklingen de neste fire årene blir svakere.– Jeg vil si at det ikke er grunn til å forvente samme forbedring av inntekt og levestandard som det har vært. Det er flere årsaker til det, blant annet fordi bytteforholdene mellom importpriser og eksportpriser i Norge har vært veldig gunstig, sier han.Statistisk sentralbyrå-forsker Torbjørn Eika mener derimot at synspunktet til folk flest er realistisk. Den positive utviklingen de siste årene kommer til å fortsette og folk vil få en klar reallønnsvekst hvert år. Rentenivået vil dessuten forbli nesten uendret, eller til og med gå litt ned, mener Eika.